كاملا بهداشتی 

ارزان و بادوام

مناسب جهت منازل مسكونی و كارخانجات

مناسب جهت صادرات / از جوایز صادراتی استفاده فرمائید / جهت صادرات قیمت و شرایط متفاوت است

                                                                                       

مخزن 100 لیتری

مخازن عمودی

185.400 ریال

مخزن 100 لیتری

مخازن افقی

92.700 ریال

مخزن 200 لیتری

250.000

مخزن  200  گرد

------------

مخزن 300 لیتری

350.000

مخزن 200 بیضی

250.000

مخزن 400 لیتری

525.300

مخزن 300 گرد

350.000

مخزن 500 كوتاه

650.000

مخزن 300 بیضی

448.050

مخزن 500 بلند

710.000

مخزن 300 دولایه

551.050

مخزن 1000 لیتری

1.200.000

مخزن 400 لیتری

551.050

مخزن 1500 لیتری

1.750.000

مخزن 500 گرد

700.000

مخزن 2000 لتری

2.250.000

500  گرد ویژه

800.000

مخزن 3000 لیتری

3.100.000

مخزن 500 بیضی

750.000

مخزن 4000 لیتری

4.500.000

500 بیضی ویژه

850.000

مخزن 5000 لیتری

5.250.000

مخزن 550

------

مخزن 6000 لیتری

6.100.000

مخزن 1000 گرد

1.150.000

مخزن 10.000 لیتر

8.703.500

مخزن 1000 بیضی

1.387.500

مخزن 100 انبساط

216.300

1000 بیضی ویژه

1.411.100

مخزن 120 انبساط

226.600

مخزن 1500

1.750.000

مخزن 140 انبساط

236.900

1500 بیضی ویژه

1.900.000

مخزن 150 انبساط

195.700

مخزن 2000 بیضی

2.500.000

مخزن 190 انبساط

226.600

مخزن 2000 گرد

2.300.000

مخزن 90 انبساط

154.500

2000 بیضی ویژه

--------

مخزن 50 انبساط

123.600

2000 نیسانی

--------

مخزن 900 كروی

978.500

مخزن 3000 بیضی

2.860.000

مخزن 140 با دسته

247.200

3000 بیضی ویژه

3.150.000

مخزن 140

216.300

مخزن  5000 جدید

6.000.0005000جدید ویژه

6.600.000مخزن 5000 قدیم

-------مخزن 7000 بیضی

7.560.000مخزن 1000 مكعبی

300.000مخزن 750 مكعبی

1.133.000

ارسال به سراسر ایران در كمتر از 14 ساعت

كلیه محصولات این شركت به استناد قرارداد با

بیمه مسئولیت صادرات و سرمایه گذاری و بیمه معلم

به مدت 5 سال دارای ضمانت می باشد.


دانلود كاتالوگ مخازن ذخیره آب

فروشگا آنلاین,دما گستر,تاسیسات,شوفاژپكیج,شوفاژ,پكیج دیواری,پكیج زمینی,موتورخانه,تاسیسات,مجری,ایتالیا