رسوب زدای مغناطیسی

دستگاه رسوب زدای مغناطیسی استاتیک آب

محصولی جدید و موثر برای رسوب زدایی دستگاههای صنعتی و خانگی

دارای ثبت اختراع از اداره ثبت اختراعات و مالکیتهای صنعتی ایران به شماره 67805


یکی از مشکلات دستگاههای صنعتی و خانگی که با آب کار میکنند ناشی از جرمی است که درون لوله ها بسته میشود. کارخانجات صنعتی و کارگاهها سالانه مجموعا دهها میلیارد ریال برای تمیز نمودن ویا تعویض قطعات و خرید مواد شیمیایی برای شستشو لوله ها هزینه میکنند، همچنین هزینه توقف تولید و فرایندها را لازم است به این موضوع اضافه نمود که بیش از هزینه های تعمیرات می باشد. اکثر کشورهای جهان با مشکل سختی آب مواجه هستنداز طرفی مواد شیمیایی مصرفی صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می نماید که به سادگی قابل ترمیم و یا جبران نیست. با افزایش آلودگی کره زمین و وجود باران های اسیدی که سبب تولید اسید کربنیک با غلظت بیشتری میشود این زمینه را بوجود آورده  تا توان حلالیت املاح افزایش یابد که خود باعث افزایش سختی آب میگردد. وجود سالهای خشک و کم باران نیز مزید بر علت شده و غلظت املاح را افزایش میدهد. همه این مشکلات و هزینه ها با پدیده ای جدید و موثر به نام دستگاه رسوب زدای مغناطیسی قابل حل می باشد.

  چگونه آبها سخت میشوند

 وقتی باران شروع به باریدن می كند ، كمی از گاز CO2 هوا را جذب میکند و وقتی به زمین می رسد بخشی از املاح موجود در خاك را كه شامل آهك و منیزیم می باشد را در خود حل می كند و تشكیل بی كربنات می دهد واكنش مذكور بصورت زیر است:

CaCo3 + CO2 + H2O  ------   Ca(HCO3)

بی كربناتها در آب معمولی رودخانه ها و آب چاه ها كه منابع اصلی مصارف انسان می باشد حضور دارند . وقتی این منابع آبی تحت حرارت قرار می گیرند واكنش ذیل رخ می دهد كه از نظر شیمیایی بصورت زیر است :
                                                                                            

Ca(HCO3)   ------ CaCO3 + H2O + CO2

ملاحظه می شود كه املاح تحت حرارت از آب جدا می شوند . در این حالت املاح فوق در سیستمهای لوله كشی و مجاری دستگاهها شروع به رسوب گذاری می نماید و این آغاز مشكلات می باشد كه سالانه دهها میلیارد دلار در جهان صرف تمیزكاری سیستمها و تعویض قطعات می گردد.

 
آثار مخرب رسوبات بصورت زیر است :

1-   كاهش آهنگ انتقال حرارت

2-   كاهش جریان آب

3-   مسدود شدن شیرهای آب

4-   مسدود شدن انواع نازلهای صنعتی

5-   با افزایش ضخامت لایه رسوب جداره های فلزی تحت حرارت بیشتر قرار گرفته و از بین می روند .

6-   افزایش هزینه های عملیاتی برای تمیزكاری شیمیایی ـ برس كاری

7-   ایجاد خوردگی از طریق الكترولیز بین لایه رسوب و فلز بدنه

8-   ایجاد زمان توقف در كارخانجات و افزایش هزینه های تولید

9-   افزایش میزان آلودگی محیط زیست

 10- افزایش میزان سوخت ناشی از لایه املاح که سبب کاهش انتقال حرارت می شود      .


آب دارای دو نوع سختی است . سختی موقتی كه ناشی از كربناتهای كلسیم و منیزیم است و دیگری سختی دائمی كه ناشی از كلریدها و سولفاتهای كلسیم و منیزیم می باشد . دستگاه رسوب زدای مغناطیسی دو نوع رسوب را پاك می نماید .

وقتی یك بویلر در فشار كم کار می نماید تنها 0.6 mm لایه رسوب سولفات كلسیم می تواند 180°C افت حرارت ایجاد کند . بخاطر پایین بودن ضریب انتقال حرارت وجود 25 mm لایه رسوب كلسیت (CaCO3) انتقال حرارت را تا 95% كاهش می یابد و 0.5 mm رسوب SiO2 (سیلیس) می تواند 90% انتقال حرارت را كاهش دهد .

در نمودار زیر تلفات انرژی ناشی از ضخامت رسوب را نشان می دهد :

 
مكانیزم كار دستگاه

  رسوب ناشی از املاح كلسیم در آّب در سه سیستم فازی متبلور می شوند كلسیت ، آراگونیت ، واتریت وقتی آب كه دارای املاح گوناگون است تحت حرارت قرار می گیرد شروع به رسوب گذاری نموده و رسوب آن از نوع كلسیت می باشد ، رسوب مذكور دارای مشخصات ذیل است: شدیدا" چسبنده بوده ـ ضریب هدایت حرارتی پایین داشته و در زیر میكروسكوپ توده ای شكل است . وقتی همان آب از میدان مغناطیسی عبور می نماید آهك آن در فاز آراگونیت متبلور شده كه تمایل به چسبیدن نداشته و در زیر میكروسكوپ میله ای شكل و ناپایدار می باشد . تغییر در سیستم تبلور باعث می شود كه رسوبات بصورت محلول باقی مانده و تمایل به چسبیدن در لوله ها را نداشته باشد . در سیستمهای باز که آب از لوله عبور می نماید هیچ رسوبی تشکیل نشده و در سیستم های بسته مانند كولرهای آبی ومانند آن سبب می شود كه جرم بسته شده بر روی پوشالها تمیز شده و جرم تشكیل شده در كف كولرهای آبی نیز سخت نبوده و به آسانی پاك می گردد و بخشهای فلزی مقاومت بیشتری در برابر خوردگی خواهند داشت . توجه داشته باشید در این سیستم ها آب با قطعات مغناطیسی در تماس نبوده، همچنین به آب چیزی اضافه یا از آن كم نمی شود و تنها رسوبات بصورت محلول عبور می نمایند و در سیستمهای بسته رسوبات به آسانی تمییز می گردند.
       

کاربردها

-        بویلرها

-        مبدلهای حرارتی

-        واحدهای شیمیایی

-        سیستمهای آبیاری کشاورزی

-        سیستمهای مرکزی آب کارخانجات

-        استخرها

-        آبگرم کنهای خورشیدی

-         پتروشیمی

-        واحدهای کاغذ سازی

-        برجهای خنک کننده

-        پالایشگاه ها

-        کارگاه های شستوشوی خودرو

-        کارگاههای آماده سازی بتون

-        لباسشوها مجهز به سیستم آب گرم

-        چاههای آب

-        انواع دوشها و نازلها صنعتی وخانگی